Avustuksen nostaminen

Päivitetty 14.1.2015

Avustukset maksetaan pääsääntöisesti projektin toteutumisen jälkeen. Avustus maksetaan anomuksessa ilmoitetulle tilille, kun hankkeesta on palautettu rahastolle loppuraportti.

Avustuksen saa tililleen yleensä muutamassa viikossa kunnolla tehdyn raportin palauttamisesta.
TTER ei maksa avustuksia lainkaan juhannuksesta elokuun alkuun.

Avustuksen nostaminen ennakkoon

Rahasto voi neuvotella avustuksen maksamisesta ennakkoon, mikäli se on välttämätöntä projektin onnistumisen kannalta. Tällöin avustuksen hakija tai hakijat ottavat vastuun avustussummasta henkilökohtaisesti. Vastuu avustussummasta katsotaan purkautuneeksi, kun projektista palautettu loppuraportti on hyväksytty.

Avustuksen etukäteen lunastamisesta sovitaan rahaston sihteerin kautta (kts. yhteystiedot). Myös muunlaisesta maksutavasta voidaan neuvotella projektikohtaisesti.

Loppuraportti ja taloudellinen toteutuma.

Toteutuneesta projektista pitää toimittaa rahastolle loppuraportti. Raportin tarkoituksena on kuvata projektin onnistumista ja erityisesti kertoa, sujuiko projekti avustusanomuksen mukaisesti. Lisäksi siihen tulee liittää mukaan projektin taloudellinen toteuma. Loppuraportti kannattaa tehdä valmiiksi välittömästi projektin toteuduttua, jotta se ei jää roikkumaan.

Raportin tulee sisältää lyhyt (enintään 2 x A4 + kuvat ja talousasiat), selvitys projektin kulusta. Raporttiin tulee liittää projektin taloudellinen toteuma, eli toteutuneet tulot ja menot. Pienemmissä projekteissa mukaan tulee liittää kopio kaikista kuiteista/laskuista, suuremmissa projekteissa riittää kopio muutamasta suurimmasta kuluerästä vähintään avustuksen suuruiselta summalta. Alkuperäisiä kuitteja emme tarvitse.

Lisäksi, jos projektissa on poikettu avustusanomuksessa esitetyistä toteutustavoista, kuluista tms. on tästä tarpeen liittää raporttiin lyhyt selvitys perusteluineen. Valokuvien, videoiden yms. liittäminen raporttiin on suositeltavaa.

Lisäraportointia (tai verottajaa) varten kaikki projektiin liittyvät kuitit, dokumentit sekä tilinpäätös on hyvä säilyttää myös avustuksen maksamisen jälkeen.

Raportti toimitetaan sähköisesti tällä lomakkeella. Rahaston sihteeri vastaa mielellään kaikkiin rahastoa koskeviin kysymyksiin.

Tärkeitä huomioita

Mikäli avustuskohteena oli kirja, lehti, levy tai projektissa tuotettiin jokin muu tuotos, rahasto haluaa itselleen kolme kappaletta tätä tuotosta arkistointitarkoituksiin. Nämä voi joko lähettää postitse rahastolle tai toimittaa AYY:n Otaniemen palvelupisteelle TTER:lle.

TTER pidättää itsellään oikeuden perua myönnetty avustus, mikäli osoittautuu, että projektin toteutus tai taloudellinen toteuma eroaa huomattavasti hakemuksen yhteydessä esitetystä. Avustuksesta voidaan maksaa myös vain osa, mikäli projektin kulut ovat alkuperäistä avustusta pienemmät. TTER ei maksa avustusta yli avustuksen verran voittoa tehneille projekteille.

TTER:n myöntämä avustus raukeaa, ellei sitä ole raportoitu ja nostettu 12 kk kuluessa sen myöntämisestä. Tähän määräaikaan voidaan kuitenkin myöntää lisäaikaa. Lisäajasta sovitaan rahaston sihteerin kanssa.