Avustuskohteet

Päivitetty 27.2.2015

Teekkaritoiminnan edistämisrahasto myöntää avustuksia Aalto-ylioppilaskunnan opiskelijatoiminaan.

Kuka avustusta voi hakea?

Avustusta voi hakea kuka tahansa AYY:n jäsen, AYY tai sen yhteydessä toimiva yhteisö tai yhdistys. Useampi AYY:n jäsen voi hakea avustusta myös yhdessä.

Minkälaiseen toimintaan avustuksia myönnetään?

TTER:n tavoitteena on avustuksillaan tukea ja aktivoida teekkari- ja muuta opiskelijatoimintaa sen kaikissa muodoissa. Mitä useampi aaltolainen pystyy projektiin osallistumaan tai nauttimaan sen tuotoksista, sitä parempi. Erityisesti rahasto arvostaa projekteja, jotka kannustavat ihmisiä toimimaan ja tekemään yhdessä uuden luomiseksi. Kannustamme hakijoita myös aktiiviseen viestintään sekä aaltoyhteisössä että sen ulkopuolella, koska yliopiston ja opiskelijoiden arvostus riippuu myös julkisesta näkyvyydestä. Lisäksi aktiivisella viestinnällä mahdollisimman moni aaltolainen pääsee nauttimaan projektistanne tavalla tai toisella.

Rahastolla ei ole käytössä etukäteen tiukasti määriteltyä avustuslinjaa, vaan johtokunta käyttää omaa harkintaa noudattaen rahaston sääntöjä ja lahjakirjan henkeä. Seuraaviin asioihin rahasto ei kuitenkaan myönnä avustuksia:

  • rahallista voittoa tuottavat projektit
  • diplomi- tai muut opinnäytetyöt
  • toistuvan perustoiminnan rahoitus
  • avustus palkanmaksuun mahdollisesta vapaaehtoistyöstä
  • jo toteutuneisiin projekteihin – avustusta ei siis voi hakea takautuvasti

Lisäksi johtokunta suhtautuu erilaisiin ekskursioihin ja opintomatkoihin erittäin kriittisesti, koska niihin rahoitus pitäisi löytyä joko yritysmaailmasta tai yliopistolta. Tällaisten projektien varainhankinnassa kannattaa tutkia mahdollisuuksia esimerkiksi talkootöihin, sponsorisopimuksiin ja avustuksiin esimerkiksi Espoon tai Helsingin kaupungilta.

Miten avustuksia haetaan?

TTER:ltä voi hakea avustusta kahdella tapaa: noin kolme kertaa vuodessa järjestettävien hakukierrosten aikana sekä jatkuvassa haussa, joka on auki lukukausien aikana. Jatkuva haku on tarkoitettu vain pienille projekteille (2000 euroa tai alle), kun taas muilla hakukierroksilla projektiavustuksen määrää ei ole rajattu.

Lisätietoja ja ohjeet avustuksen hakemiseen jatkuvassa haussa löytyvät sivulta “Jatkuvan haun ohjeet”.

Lisätietoja ja ohjeet puolestaan avustuksen hakemiseen hakukierroksilla löytyvät sivulta “Hakukierrosten ohjeet”.

Miten avustuksista päätetään?

TTER:n johtokunta päättää avustusten myöntämisestä hakemusten perusteella.

Jatkuvassa haussa saapuneista hakemuksista johtokunta päättää juoksevasti. Myöntävän tai puoltavan päätöksen saa yleensä nopeasti, noin kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä. Jatkuvan haun perusidea on, että päätöstä ei tarvitse odottaa mihinkään tiettyyn päivämäärään asti. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti ja myönnetyt avustukset julkaistaan sivulla “Myönnetyt avustukset”.

Hakukierrosten osalta avustuksista päätetään johtokunnan kokouksessa. Yleensä johtokunnan kokous pidetään kuukauden kuluttua kunkin kierroksen viimeisestä hakemusten jättöpäivästä. Hakukierrosten aikataulut löydät sivulta “Avustusaikataulut”. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesi ja myönnetyt avustukset julkaistaan sivulla “Myönnetyt avustukset”.

Rahaston johtokunta ei kommentoi yksittäisiä avustuspäätöksiä eikä perustele niitä.

Avustuksen lunastaminen ja voimassaolo

Myönnetyt avustukset ovat voimassa vuoden myöntämispäivästään, ellei rahaston johtokunta muuta päätä. Avustuksen voi nostaa loppuraporttia vastaan, vain erittäin painavista syistä avustuksen voi nostaa ennakkoon. Lisätietoja löydät sivulta “Avustuksen nostaminen”.