Historia

Teekkaritoiminnan edistämisrahaston perustettiin vuonna 2006 Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnalle (TKY). Rahaston alkupääoman on lahjoittanut Teekkaritoiminnan edistämisyhdistys (TTEY). Ensimmäinen hakukierros järjestettiin keväällä 2007 ja seuraava syksyllä samana vuonna. Vuodesta 2008 alkaen rahastosta on voinut hakea avustuksia kolme kertaa vuodessa järjestettävillä hakukierroksilla. Vuonna 2010 kokeiltiin ensimmäisen kerran kevennettyä hakukierrosta, jossa pieniä avustuksia (korkeintaan 200 €) pystyi kuukauden aikana hakemaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka käsiteltiin nopeasti.

Vuoden 2010 alusta TTER siirtyi kokonaisuudessaan osaksi Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa (AYY). Saman vuoden alusta rahastosta on voinut hakea avustuksia kaikki AYY:n jäsenet sekä sen yhteydessä toimivat yhdistykset ja yhteisöt.  Rahaston tarkoituksena on avustuksia jakamalla tukea AYY:n jäsenten pyrkimyksiä, herättää ja ylläpitää harrastusta teknillisiin, tieteellisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä kulttuurin harjoittamiseen.

TKY yhdistyi 1.1.2010 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnaksi (AYY) yhdessä Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan (KY) ja Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan (TOKYO) kanssa saman aikaisesti kun kolme yliopistoa yhdistyivät Aalto-yliopistoksi. Myös TTEY on vaihtanut nimeään keväällä 2010. Nykyisin TTEY tunnetaan nimellä PTK ry, jolla on TTER-nimitysten lisäksi huolehdittavanaan useiden teekkarikunnianosoituksien myöntäminen sekä muutamien teekkariperinteiden ylläpitäminen ja vaaliminen.