Johtokunta

Rahaston johtokunnan nimittää AYY:n edustajisto. Johtokunta koostuu neljästä AYY:n ja kolmesta PTK ry:n (aiemmin TTEY ry) ehdottamasta henkilöstä, joiden tehtävänä on päättää rahaston myöntämistä avustuksista. Johtokunnan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta.

AYY:n edustajisto valitsee johtokunnan puheenjohtajan AYY:n edustajien keskuudesta. Johtokunta itse valitsee itselleen varapuheenjohtajan sekä kutsuu itselleen sihteerin.

TTER:n johtokunta vuonna 2018

Jari Isaksson (puheenjohtaja, AYY:n edustaja, 3. kausi päättyy 31.12.2019)
Sirius Vuorikoski (AYY:n edustaja, 1. kausi päättyy 31.12.2019)
Markku Leppälä (AYY:n edustaja, 1. kausi päättyy 31.12.2018)
Henry Sanmark (AYY:n edustaja, 1. kausi päättyy 31.12.2018)
Tapani Kivinen (PTK:n edustaja, 2. kausi päättyy 31.12.2019)
Janne Nevalainen (PTK:n edustaja, 1. kausi päättyy 31.12.2018)
Jaakko Helleranta (PTK:n edustaja, 1. kausi päättyy 31.12.2018)

Rahaston sihteerinä toimii Samu Nurmi

Lisäksi johtokunnan toimintaa seuraa ylioppilaskunnan pääsihteeri ja järjestöasiantuntija sekä hallituksen puheenjohtaja ja järjestövastaava.