TTE-Fonden

TTE är en fond som grundades år 2006 för att stödja Aalto-universitetets studenters projekt, evenemang, anskaffningar och annan verksamhet samt föreningar och sammanslutningar inom AUS. TTE-fonden har som mål att stödja och aktivera studentverksamheten i Aaltogemenskapen i alla dess former.

På den här sidan hittar du anvisningar för att söka och lyfta bidrag.

Blanketter för att skicka in ansökan och lämna in rapporten hittar du här.

Beviljade bidrag

    Möte 4/2021
  • På sitt möte 4/2021 beslutade TTE-fonden att bevilja följande bidrag:(Sökande av bidrag | mål för bidrag | bidragsbelopp) AYY / Teekkarius 150 | Teekkarius 150 -juhlavuosi | 131 500,00 € […]

  • Möte 3/2021
  • På sitt möte 3/2021 beslutade TTE-fonden att bevilja följande bidrag: (Sökande av bidrag | mål för bidrag | bidragsbelopp (€)) PUS-Hockey | PUS Hockey 50 -vuosijuhlat | 2 000,00 € […]