TTE-Fonden

OBS!

Eftersom samhälleliga exceptionella omständigheter utgör utmaningar för traditionell studentverksamhet ansåg TTER det nödvändigt att höja taket för kontinuerlig ansökning från två tusen till fem tusen euro (5 000 euro) fram till den tredje ansökningsrundan som avslutades den 27 september.

Förutom tidigare ansökningar om bidrag kan föreningar och gemenskaper under AUS också ansöka om bidrag för plötsliga och betydande ekonomiska förluster orsakade av COVID-19-pandemin som väsentligen äventyrar verksamheten i föreningen eller gemenskapen. Ledningsgruppen beslöt att TTER i dessa ansökningar endast kommer att bistå realiserade och oåterkalleliga utgifter och förluster som driver föreningar och samhällen i ekonomiska svårigheter. TTER hjälper inte i den närmaste framtiden realiserade inkomstbortfall och utgifter som föreningar och samhällen har tid att reagera på och är återkalleliga.

Ansökningarna önskas innehålla minst följande enheter:

1) Beskrivning av typen av evenemang / projekt som inte blev av

2) Förklaring av behovet av assistanspaketet

3) Ekonomiska resultat för att stödja poäng 1 & 2

TTE är en fond som grundades år 2006 för att stödja Aalto-universitetets studenters projekt, evenemang, anskaffningar och annan verksamhet samt föreningar och sammanslutningar inom AUS. TTE-fonden har som mål att stödja och aktivera studentverksamheten i Aaltogemenskapen i alla dess former.

På den här sidan hittar du anvisningar för att söka och lyfta bidrag.

Blanketter för att skicka in ansökan och lämna in rapporten hittar du här.

Beviljade bidrag

    Möte 3/2020
  • På sitt möte 3/2020 beslutade TTE-fonden att bevilja följande bidrag för ansökningsrundan 2/2020: (Sökande av bidrag, mål för bidrag, bidragsbelopp (€)) Teekkarikulttuurin Tuki ry, Vappulehti Julkun jakelu koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen […]

  • Möte 2/2020
  • På sitt möte 2/2020 beslutade TTE-fonden att bevilja följande bidrag för ansökningsrundan 1/2020: (Sökande av bidrag, mål för bidrag, bidragsbelopp (€)) Polyteknikkojen Kuoro ry, PK:n juhlavuoden toiminta Otaniemessä, 5500 Julkku, […]