TTE-Fonden

TTE är en fond som grundades år 2006 för att stödja Aalto-universitetets studenters projekt, evenemang, anskaffningar och annan verksamhet samt föreningar och sammanslutningar inom AUS. TTE-fonden har som mål att stödja och aktivera studentverksamheten i Aaltogemenskapen i alla dess former.

På den här sidan hittar du anvisningar för att söka och lyfta bidrag.

Blanketter för att skicka in ansökan och lämna in rapporten hittar du här.

Beviljade bidrag

    Möte 4/2019
  • På sitt möte 4/2019 beslutade TTE-fonden att bevilja följande bidrag för ansökningsrundan 3/2019: (Sökande av bidrag, mål för bidrag, bidragsbelopp (€)) AYY:n taiteellisen toiminnan ohjausryhmä, AYY10 historiikki, 5905 Skipoli ry, […]

  • Möte 3/2019
  • På sitt möte 3/2019 beslutade TTE-fonden att bevilja följande bidrag: (Sökande av bidrag, mål för bidrag, bidragsbelopp (€)) PSK Kupla ry, Kupla 40 historianäyttely Teekkarimuseolla, 500 Kasperin Kisat, Teltta, 150 […]