TTE-Rahasto

HUOM!

Yhteiskunnallisen poikkeusolojen asettaessa haasteita perinteiselle opiskelijatoiminnalle, TTER katsoi tarpeelliseksi nostaa jatkuvan haun ylärajan kahdesta tuhannesta eurosta viiteen tuhanteen euroon (2000€ -> 5000€) kolmannen hakukierroksen sulkeutumiseen saakka 27.9.

Lisäyksenä aikaisempiin avustushakuihin, AYY:n piirissä toimivat yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea vielä avustusta COVID-19 pandemian aiheuttamiin äkillisiin ja merkittäviin taloudellisiin tappioihin, jotka oleellisesti vaarantavat yhdistyksen tai yhteisön toimintaa. Johtokunta linjasi, että kyseisissä hakemuksissa TTER avustaa vain realisoituneita ja peruuttamattomia menoja ja tappioita, jotka ajavat yhdistykset ja yhteisöt taloudellisiin vaikeuksiin. TTER ei avusta lähitulevaisuudessa realisoituvia tulonmenetyksiä ja kuluja, joihin yhdistyksillä ja yhteisöillä on aikaa reagoida ja ovat peruutettavissa.

Hakemusten toivotaan sisältävän ainakin seuraavia kokonaisuuksia:

1) Kuvaus toteutumatta jääneen tapahtuman/projektin luonteesta

2) Selvitys avustuspaketin tarpeellisuudesta

3) Taloudellista toteumaa tukemaan kohtia 1 & 2

TTER on vuonna 2006 perustettu rahasto, joka tukee Aalto-yliopiston opiskelijoiden sekä AYY:n yhteydessä toimivien yhdistysten ja yhteisöjen projekteja, tapahtumia, hankintoja sekä muuta toimintaa. TTER:n tavoitteena on tukea ja aktivoida opiskelijatoimintaa Aaltoyhteisössä sen kaikissa muodoissa.

Tältä sivustolta löydät ohjeet avustusten hakemiseen ja nostamiseen sekä muuta tietoa rahastosta.

Lomakkeet hakemusten lähettämiseen ja raporttien palauttamiseen löydät täältä.

Myönnetyt avustukset

    Kokous 3/2020
  • Kokouksessaan 3/2020 TTER päätti myöntää seuraavat avustukset hakukierrokselle 2/2020: (Avustuksen hakija, avustettava kohde, avustussumma (€)) Teekkarikulttuurin Tuki ry, Vappulehti Julkun jakelu koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana, 17558€ AYY ja Polyteekkarimuseo, Polyteekkarimuseon […]

  • Kokous 2/2020
  • Kokouksessaan 2/2020 TTER päätti myöntää seuraavat avustukset hakukierrokselle 1/2020: (Avustuksen hakija, avustettava kohde, avustussumma (€)) Polyteknikkojen Kuoro ry, PK:n juhlavuoden toiminta Otaniemessä, 5500 Julkku, Julkun julkaisutilaisuus, 4400 KYN ry, World […]